Actuele dossiers

WTMO aangeboden aan Tweede Kamer In eerdere nieuwsberichten vanaf het voorjaar 2019 hebben wij u bericht over het concept van de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin onder andere alle giften van boven de € 15.000 openbaar moesten worden gemaakt. Na breed maatschappelijk protest, onder andere van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) en vele andere partijen in het maatschappelijk middenveld is de wet terug naar de tekentafel gegaan en werd er advies van de Raad van Staten gevraagd. Op vrijdag 20 november heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties (WTMO) in een geheel nieuwe vorm aangeboden aan de Tweede Kamer. De SBF-partners, waaronder de FIN verwelkomen deze meer risicogerichte aanpak. Wij gaan in SBF-verband het wetsvoorstel nog nader bestuderen en bespreken, ook om te bepalen of er wat ons betreft nog aanpassingen nodig zijn. Lees hier verder.

Het belang van zelfregulering en filantropie in de verkiezingsprogramma's In de samenleving moet ruimte zijn voor burgers die idealen hebben, problemen signaleren en agenderen, initiatief nemen, met oplossingen komen en zich vrijwillig inzetten voor publieke belangen. Dat is de boodschap van SBF die inmiddels is aangeboden aan de programmacommissies. De FIN is één van drie partners van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

Om de inzet van deze burgers om goed te doen voor de toekomst te borgen, komen wij gezamenlijk met het SBF met een oproep die bestaat uit zes punten en een aantal concrete voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s. Lees het volledige manifest hier. Op dit moment hebben zeven partijen een verkiezingsprogramma met een deugdelijke onderbouwing van filantropie. In de kabinetsonderhandelingen kan dit natuurlijk altijd weer wijzigen. De onderschrijving van de Code Goed Bestuur door onze leden is hierin zeer relevant. Immers onze politieke geloofwaardigheid en Haagse houdbaarheid hangt hier ten nauwste mee samen. Wanneer onze leden verklaren dat zij aan de normen van de Code Goed Bestuur voldoen en zich vrijwillig laten toetsen, laten we zien dat wij het belang van goed en professioneel bestuur onderschrijven. Zo behouden wij het vertrouwen van het publiek, politiek en overheid en voorkomen wij dat een gedwongen regulering van de minister of de politiek ons wordt opgelegd. Daarom doen wij een hernieuwde oproep aan u om dit zo snel mogelijk, samen met ons op orde te brengen. Wilt u uw fonds ook aanmelden voor de Code Goed Bestuur? Of heeft u hier nog vragen over? Laat ons dit dan weten via info@verenigingvanfondsen.nl.

UBO-register is geopend voor inschrijving Op 27 september is het UBO-register van de Kamer van Koophandel geopend voor inschrijving. U heeft nog tot maart 2022 de tijd om uw stichting of vereniging in te schrijven. Eerder hebben wij u bericht dat de inschrijving van ANBI’s in het register nog niet goed is geregeld. De Tweede Kamer heeft gevraagd om statutaire bestuurders van ANBI’s duidelijk te onderscheiden van eigenaren van bedrijven. In de huidige opzet is daar echter geen sprake van. Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie is nog in druk overleg met het Ministerie van Financiën om dit alsnog goed te regelen. Tot die tijd adviseren wij om nog even te wachten met het inschrijven van de bestuurders van uw ANBI. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.