Gelijke kansen in het basisonderwijs: fondsen én gemeenten omarmen Jeugdeducatiefonds

'Ik hoop dat dit initiatief een vuurtje aanwakkert bij anderen.' Het zijn de woorden van Firdevs Durgut, directeur van basisschool De Kameleon in Rotterdam. Het initiatief waarover zij spreekt is het Jeugdeducatiefonds. Sinds 2018 helpt dit fonds de ontwikkelingskansen vergroten van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Hoewel het Jeugdeducatiefonds het vuurtje zeker weet aan te wakkeren, brandde het ook al bij een aantal vermogensfondsen in Nederland. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Sint Laurensfonds, Stichting Boschuysen en Fonds 1818 zijn vier van deze fondsen die zich al jaren inzetten voor kwetsbare jongeren die gelijke kansen verdienen. Zij bundelen hun krachten door allen het Jeugdeducatiefonds te steunen met grote donaties. In een aantal gevallen kwamen ook de gemeenten aan boord. Regie in eigen hand Het landelijke Jeugdeducatiefonds (JEF), opgericht naar voorbeeld van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds, steunt achterstandsscholen die zelf aan de bel trekken. De door het JEF gescreende en gecertificeerde basisscholen ontvangen jaarlijks een vrij besteedbaar schoolbudget voor het vergroten van de ontwikkeling van individuele leerlingen. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor meer lesuren of activiteiten op het gebied van sport, spel en cultuur. De regeling komt tegemoet aan behoeften waarin aanvullende voorzieningen, zoals Stichting Leergeld en armoederegelingen van de gemeente, niet voorzien. 'Scholen hebben veel meer kennis, inzicht en invloed dan ze kunnen uitdragen met de middelen die ze tot hun beschikking hebben,' zegt Bernard Uyttendaele, rentmeester van de in 1564 opgerichte Stichting Boschuysen die het JEF steunt. 'Dankzij het Jeugdeducatiefonds krijgen de scholen deze middelen nu wél in handen. Door de scholen de meest nuttige behoeften zelf te laten bepalen, vermijden we aanbodgerichte activiteiten en ontstaat er een constructieve spirit op school. Win-win dus.' Ook Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink juicht het toe dat het JEF de regie aan de scholen zelf geeft. “Scholen weten het beste welke kinderen extra hulp nodig hebben. Met onze donatie aan het Jeugdeducatiefonds ondersteunen wij de 31 grootste achterstandsscholen in Den Haag, Delft en Leiden.” Fonds met vliegwielfunctie Fondsen en gemeenten die gelijk optrekken in het omarmen van een project: dat is wat je als initiatiefnemer het liefst ziet gebeuren. Voor het Jeugdeducatiefonds lijkt dit de goede kant op te gaan, niet in de laatste plaats dankzij de steun van de vermogensfondsen. Marjolijn Driessen, bureaucoördinator en projectadviseur bij Sint Laurensfonds dat nu voor het tweede schooljaar het JEF steunt: 'In het eerste jaar was de gemeente nog niet betrokken, maar dankzij onze donatie heeft het Jeugdeducatiefonds laten zien dat ze in Rotterdam een waardevolle aanvulling is. JEF fungeert in Rotterdam als vangnet en legt hiaten in de voorliggende voorzieningen bloot. Inmiddels is de gemeente ook betrokken bij de 45 gecertificeerde scholen in ons werkgebied'. 'Ook voor ons fonds geldt dat onze inzet de aanleiding is voor het JEF om het gesprek met de gemeenten aan te gaan,' vult John Massaar, directeur van Fonds Schiedam Vlaardingen, aan. Bernard Uyttendaele van Stichting Boschuysen beaamt dit. 'Wij lijken als fonds een vliegwielfunctie te krijgen, dat is een mooie ontwikkeling.'

Het Jeugdeducatiefonds wenst samen te werken met 600 scholen in Nederland waar grote armoede heerst. De teller staat op 215. Ga voor meer informatie naar de website van het Jeugdeducatiefonds

IHet JEF-team, v.l.n.r.: coördinator Arie Schilling, relatiemanager & fondsenwerver Sarina Maat, directeur Hans Spekman en relatiemanager & fondsenwerver Ingrid van Veen.I