Mededelingen

Nieuwe collega!

Per 1 januari begint Marie-Claire Tordoir, onze nieuwe medewerker. Zij is relatiemanager en haar focus ligt op ledenwerving en zelfregulering, twee belangrijke prioriteiten van de FIN. Nieuwe leden verstevigen de continuïteit van de vereniging. Zij versterken het onderlinge netwerk en geven de belangenbehartiging meer kracht. Een hogere deelname aan de zelfregulering is net zo belangrijk voor de leden als voor de sector als geheel. Dankzij extra vrijwillige bijdragen van vele leden, kunnen wij het team versterken met onze nieuwe collega die zich geheel op deze twee speerpunten gaat richten. Wij heten Marie-Claire van harte welkom!

Marie-Claire: 'Hartelijk dank aan de leden die mijn functie mogelijk hebben gemaakt en voor het gestelde vertrouwen. Op 10 november heb ik al deelgenomen aan de ALV waarna mijn enthousiasme om een bijdrage te gaan leveren aan deze mooie en belangrijke vereniging nog groter is geworden. Ik kijk uit naar onze (virtuele) kennismaking.'

Heeft u vragen over ledenwerving of deelname aan de zelfregulering? Of wilt uw fonds bij een van deze zaken de FIN en haar leden helpen? Neemt u dan contact met mij op.

Verslag 65ste ALV

Op 10 november heeft de 65e Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het concept-verslag van deze vergadering kunt u terugvinden in de Mijn FIN-omgeving onder FIN Documentatie. Klikt u hier. De 65e Algemene Ledenvergadering werd live online vanuit het Nutshuis in Den Haag uitgezonden. Het bestuur was op locatie aanwezig en meer dan (110) leden volgden de vergadering vanaf hun eigen kantoor of huiskamer. Via de techniek was inspraak mogelijk via beeld in de vergadering, of via berichten in de chat. Voorafgaand aan de vergadering zijn de statutenwijziging en de begroting ter stemming aan u voorgelegd en u heeft deze beiden voorstellen goedgekeurd met bij beiden 26 stemmen voor en 1 stem tegen. De belangrijkste statutenwijzigingen in vogelvlucht: - De criteria voor het lidmaatschap van de FIN zijn duidelijker en consistenter opgenomen in de statuten opgenomen en uitgewerkt in het Lidmaatschapsreglement dat u hier kunt vinden. - Er is nu de mogelijkheid om de ledenvergadering online te organiseren in geval van nood, zoals nu, is vastgelegd in de statuten. - Het is van belang dat bestuursleden altijd door een lid worden afgevaardigd. Bestuursleden van de FIN moeten daarom een functie hebben bij een van de leden bij benoeming en nu ook bij herbenoeming. - De voorzitter wordt voortaan rechtstreeks benoemd door de algemene ledenvergadering. - Aangezien er veel tijd van de voorzitter van de FIN wordt gevraagd, met name voor de belangenbehartiging, ontvangt hij of zij daar een vergoeding voor. Overigens als enige van de bestuursleden. In de begroting van 2021 wordt de financiële onderbouwing gegeven van alle plannen en ambities voor het komende jaar. Dankzij extra vrijwillige bijdragen is er ruimte in de begroting voor een nieuwe medewerker. Wij doen ook graag een beroep op u in het komende jaar. Het plan gaat uit van een investering met extra bijdragen van drie jaar die leidt tot structureel hogere contributie-inkomsten door de ledenwering. In het eerste kwartaal van 2021 zullen wij uw een nota sturen voor uw contributie, waarin wij zelf al de contributiehoogte voor u hebben berekend. Om die berekening te maken, ontvangen wij graag uw jaarverslagen van 2018 en 2019. U ontvangt hierover nog een bericht, maar als u nu alvast uw jaarverslagen 2018 en 2019 wil sturen, kan dat naar: info@verenigingvanfondsen.nl

Alvast hartelijk dank!

Het bestuur van de FIN

Virtuele koffietafels in het nieuwe jaar

Ook in het nieuwe jaar is er weer ruimschoots gelegenheid om elkaar online te ontmoeten bij een van onze online koffietafels. Iedere maand kunt u met elkaar en met voorzitter Ronald van der Giessen en directeur Siep Wijsenbeek een virtuele kop koffie drinken. Iedere editie begeleidt door boeiende gastsprekers die elke editie een nieuw relevant thema aansnijden.

Daarna is er voldoende ruimte om onderling te sparren, ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.

Meld u alvast aan door op de buttons te klikken! De online koffietafels vinden op de volgende data plaats:


Beste leden, De filantropie werd in 2020 getest op dat waarvoor ze bedoeld is! Er te zijn om de nood van mensen te lenigen, om op te komen voor menselijke waarden die in de knel komen, om te blijven investeren in dat ragfijne sociale netwerk waarin zo veel moois in ons land tot stand kan komen. Hoe erg de ziekte met de C ons ook heeft getroffen; dat heeft ie niet klein gekregen! De leden van de FIN schiepen vanuit het niets samenwerkingsverbanden als ‘kleine coronahulp’ en het ‘kickstart cultuurfonds’, openden noodhulploketten en zorgden dat bestaande relaties hun werk konden voortzetten, ook als dat vroeg om uitzonderlijke bijdragen in de exploitatie. Als voorzitter werd ik opeens presentator van digitale vergaderingen en koffie-webinars; pas toen ik begreep dat we eigenlijk ons eigen TV-kanaal aan het inrichten zijn voelde ik me thuis in mijn nieuwe rol. Van onze medewerkers werd voortdurende aanpassing gevraagd; veel dank voor hun flexibiliteit; mijn mede-bestuursleden gaven alle extra inzet die nodig was; onze leden steunden ons ruimhartig in de verduurzaming van onze vereniging; aan allen heel veel dank daarvoor! En op de valreep van dit jaar boekten we ook nog een belangrijk Haags succes met het feitelijk van de baan gaan van de zeer strenge, door ons vermaledijde, eisen van de Wet Transparantie Maatschappelijke Organisaties . Ik wens u fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar gezondheid, liefde en geluk! Namens bestuur en team van de FIN, Ronald van der Giessen voorzitter