Meerjarig preventieprogramma ontwikkeld

ter voorkoming van Adverse Childhood Experiences

Enkele jaren geleden namen Stichting FEMI en Triodos Foundation het initiatief om samen met Haëlla Stichting en de Janivo Stichting een programma te ontwikkelen ter voorkoming van Adverse Childhood Experiences. Met deze ACE’s, in het Nederlands meestal vertaald als Ingrijpende Jeugd Ervaringen, wordt gedoeld op alle vormen van trauma: mishandeling, verwaarlozing, vechtscheiding, etc. De samenwerking heeft inmiddels een prachtig plan opgeleverd dat we graag met alle FIN leden delen. Bijna de helft van alle kinderen in Groep 7/8 heeft al één of meer ACE’s meegemaakt. De negatieve gezondheids- en welzijnseffecten van ACE’s zijn groot en permanent. ACE’s hebben ook een sterke correlatie met andere problematiek: armoede, werkloosheid, verslaving. ACE’s hebben bovendien de neiging om van generatie op generatie te worden doorgegeven. De jeugdzorg is vooral bezig met pogingen tot reparatie. De vraag van de fondsen was: waar kunnen wij als fondsen het beste onze gift doen om het aantal kinderen dat in de jeugdzorg zit te verminderen? Na onderzoek door twee professionals kwam onomstotelijk vast te staan dat preventie de beste weg is om dit te bereiken. Samen met Augeo Foundation en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) is nu een meerjarig preventieprogramma ontwikkeld. Dit programma is ingebed binnen het bredere SGF-programma 'De Gezonde Generatie', dat een horizon kent tot 2040. Daarbinnen is het ACE’s-preventieprogramma op hoofdlijnen uitgewerkt tot en met 2023. Dit programma omvat deelprojecten rond bewustwording van (aanstaande) ouders en jeugd, betere vroeghulp voor ouders en voor kinderen. De kosten voor coördinatie en uitvoering zijn begroot op ruim € 600.000 per jaar. Aan de vooravond van dit meerjarige, landelijke preventieprogramma nodigen de initiatiefnemers belangstellende collega-fondsen uit om het draagvlak onder het programma verder te vergroten. In eerste instantie wordt gezocht naar directe co-financiering, maar daarnaast is steun ook mogelijk door aandacht aan ACE’s te besteden in eigen programma’s en projecten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Liesbeth Nagelkerke van Stichting FEMI