Nieuw lid aan het woord:

IKEA Foundation

Kunt u ons in het kort vertellen wat uw fonds doet en waar de IKEA Foundation voor staat?

De IKEA Foundation ondersteunt programma’s om een beter alledaags leven mogelijk te maken voor families die in armoede leven en om onze aarde leefbaar te houden. Alle kinderen verdienen zicht op een stralende én kansrijke toekomst. Daarom investeren we in samenwerkingsinitiatieven die families helpen om de twee grootste bedreigingen voor de toekomst van kinderen te overwinnen: armoede en klimaatverandering. We werken met partners die mensen ondersteunen om een duurzaam inkomen te verdienen en strijden voor een leefbare planeet. Wij richten ons daarbij op een aantal werkterreinen omdat die volgens ons een cruciale rol kunnen spelen om deze doelstelling te bereiken. Voor ons zijn die: regeneratieve en kringlooplandbouw die goed is voor mens en de aarde, nieuwe en duurzamere vormen van werkgelegenheid en ondernemerschap, hernieuwbare energie die toegankelijk is voor mensen die in armoede leven en acties om klimaatverandering te beperken zoals afgesproken in het akkoord van Parijs. Aangezien vluchtelingen zich in een bijzondere kwetsbare situatie bevinden blijft ons werk op dit terrein een van onze prioriteiten. Hierbij bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring en inzichten dankzij de samenwerking met onze partners.

Kijk ook naar het prachtige filmpje in bovenstaande banner om een mooi beeld te krijgen van waar de IKEA Foundation voor staat.

Waarom is jullie fonds lid geworden van de FIN?

Wij willen graag samenwerken met andere Nederlandse stichtingen en fondsen om onze kennis te delen en van anderen te leren. Op het gebied van (ANBI-) regelgeving is het van belang om als sector samen op te trekken, de FIN is hier een goede mogelijkheid voor.

Wat hoopt u te vinden binnen het netwerk van de FIN?

Nieuwe contacten met organisaties die we nog niet goed kennen, samen de belangen behartigen van de sector filantropie en daar als relatief grote speler ook een bijdrage aan leveren. Een voorbeeld van een gezamenlijk actie betreft het mobiliseren van meer middelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Waar bent u in het bijzonder trots op als u kijkt naar het werk dat is verricht vanuit uw fonds?

We zijn bijzonder trots dat we een special award hebben ontvangen tijdens de Financial Times 2020 Transformational Business Awards voor ons programma dat we samen met UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, uitvoeren in Dollo Ado, een afgelegen gebied in Ethiopië. Dit programma ondersteunt vluchtelingen en lokale gemeenschappen om een betere toekomst voor hun families op te bouwen.

INSPIRERENDE PROJECTEN

Klimaatverandering: Partnership for Carbon Accounting Financials Om de klimaatverandering tegen te gaan ondersteunt de IKEA Foundation ook een aantal organisaties met impact in Nederland. De financiële instellingen spelen een belangrijke rol om het behalen van de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken. Zo heeft de IKEA Foundation onlangs de Partnership for Carbon Accounting Financials ondersteund, een nieuwe standaard die het financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en fondsen mogelijk maakt om hun CO2-uitstoot voor kredieten en fondsbeleggingen in kaart te brengen en daar vervolgens doelstellingen aan te koppelen die deze uitstoot reduceren. Op deze manier kunnen financiële instellingen betere beslissingen nemen om de klimaatimpact van hun leningen en investeringen te verminderen.

Hernieuwbare energie: SELCO Foundation Het aantal mensen zonder toegang tot moderne elektriciteit is gedaald van 1,2 miljard in 2010 tot ongeveer 800 miljoen in 2018. In 2030 zullen naar schatting echter 620 miljoen mensen nog steeds geen toegang hebben. De IKEA Foundation steunt partners op het gebied van hernieuwbare energie, zoals SELCO Foundation, die mensen die in armoede leven centraal stellen in hun werk. Dit maakt deel uit van ons streven om de toegang tot hernieuwbare energie gemakkelijker, sneller, betaalbaarder, schoner en inclusiever te maken. We willen meer mensen in staat stellen om een fatsoenlijk inkomen te verdienen en op een groene en duurzame manier activa te ontwikkelen.

Wilt u verder nog iets delen met onze leden? In 2020 zijn wij gestart met Ask an Expert sessies. Onze partners doen fantastisch werk om gezinnen die in armoede leven te helpen hun leefomstandigheden te verbeteren en onze planeet leefbaar te houden. De Ask an Expert serie, die je live kunt bijwonen, geeft een kijkje achter de schermen bij hoe onze partners te werk gaan. Klik hier voor meer informatie!

De IKEA Foundation heeft ook een podcastserie, klik hier!