Beleggingswerkgroep

Voor alle FIN leden die beleggen en investeren is de Beleggingswerkgroep (voorheen TROV) hét platform om onderling kennis te delen. De Beleggingswerkgroep komt twee keer per jaar bijeen om relevante onderwerpen te bespreken.

Al meer dan 15 jaar is de Beleggingsenquête een vast onderdeel van de werkgroep. Alle deelnemers delen op basis van anonimiteit en vertrouwelijkheid onderling hun beleggingsactiviteiten en -resultaten. Dit jaar is de enquête gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt. U ziet in een eigen dashboard direct uw resultaten ten opzichte van het totaal. Bovendien kunnen door de digitalisering de resultaten beter worden geanalyseerd.

Doet u ook mee aan de Beleggingsenquête 2020? De enquête betreft het verslagjaar 2019.
U krijgt de enquête per mail toegestuurd. Wilt u deze vóór 1 juni a.s. invullen?

De Beleggingswerkgroep kent tevens twee nieuwe voorzitters: Karin Roeloffs en Simone Bot.

Karin Roeloffs

heeft ruim 30 jaar ervaring in de institutionele beleggingswereld bij achtereenvolgens ABN AMRO (Investment Banking en Asset Management), APG Asset Management en Mercer. Op dit moment werkt zij als zelfstandige als adviseur en interimmer. Karin is 11 jaar lid geweest van het bestuur van Stichting Madurodam en is nu bijna 2 jaar lid van het bestuur van Stichting Erasmus Trustfonds. Karin kijkt er naar uit om samen met Simone een bijdrage te leveren aan de FIN.

Simone Bot

is nu ruim vier jaar verantwoordelijk voor Financiën bij de Vereniging Rembrandt. Daarvoor heeft zij gewerkt als: compliance officer bij Transtrend (6 jaar), business controller bij Robeco (11 jaar) en o.a. internal auditor bij Rabobank (5 jaar). Simone verheugt zich op de samenwerking met Karin en de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen binnen de Beleggingswerkgroep.