Geef invulling aan uw Funding Plus beleid via

GoedeDoelenAdvies.nl

Veel fondsen zien dat hun aanvragers, om hun missie goed te kunnen vervullen, behoefte hebben aan méér dan alleen financiële steun. Ze hebben bijvoorbeeld organisatieadvies nodig of hulp bij het meten van hun impact. Of ze zijn op zoek naar iemand die ze kan helpen bij hun social media strategie. Of willen bijvoorbeeld hun bedrijfsvoering professionaliseren. Kortom, zij zijn op zoek naar de praktische invulling van Funding Plus.

Het fonds, met wie deze aanvragers in gesprek zijn, wil wel helpen of doorverwijzen maar het heeft ook niet altijd zicht op het beschikbare aanbod. Welke adviseur, cursus of andere informatiebron zou deze aanvrager verder kunnen helpen? GoedeDoelenAdvies.nl is een initiatief van de Stichting DOEN en de vermogensfondsen Porticus, Dioraphte, Janivo Stichting en Kansfonds. De website is begin 2019 gelanceerd.

GoedeDoelenAdvies.nl stelt fondsen in staat hun aanvragers te helpen versterken op het gebied van financiering, organisatieontwikkeling en maatschappelijk effect. Deze website bevat het aanbod dat nauw aansluit bij de behoeftes van aanvragers. Zo kunnen fondsen hun aanvragers een gericht ondersteuningstraject aanbieden of hen naar mogelijk aanbod doorverwijzen. Het aanbod op deze website van speciaal op deze sector gerichte adviseurs, cursussen en overige informatie is getoetst op kwaliteit en beproefd in de praktijk.

In de huidige pilotfase wordt de website opengesteld om gebruikt en getest te worden door alle leden van de FIN. Na evaluatie en aanpassing wordt de website vervolgens breder onder de aandacht gebracht.

Wilt u meewerken aan het gebruikersonderzoek?
Ga dan naar www.goededoelenadvies.nl.

Lees het volledige artikel hier.