Inspirerende Projecten

FONDS 21 steunt Take pART

Jongeren zijn partners van het Dordrechts Museum

Kunst is belangrijk voor elke generatie. Toch voelen jongeren zich vaak snel geïntimideerd wanneer het onderwerp kunst wordt aangesneden.

Want wat is kunst nu eigenlijk? Kan ik daar wel over meepraten? Is het niet stiekem heel ingewikkeld? Om jongeren te helpen het tegendeel te bewijzen steunt Fonds 21 het project Take pART van het Dordrechts Museum.

Take pART is een educatie- en participatietraject voor en door jongeren. Elk schooljaar zijn vijftien jongeren tussen de 15 en 20 jaar een jaar lang partner van het museum. In dat jaar zoeken ze naar manieren om kunst vanuit een andere invalshoek te benaderen, meer gericht op jongeren en een breed publiek. De jongeren worden hierin begeleid door kunstenaars en (museum-) professionals. Spelenderwijs maken zij zich het onderwerp kunst steeds meer eigen.

Waarom steunt Fonds21 dit project?

Fonds 21 is vanaf de start van Take pART betrokken bij het project. Het komt voort uit de programmaregeling Take Over uit 2013, waarmee het fonds kunstinstellingen stimuleerde om plannen te ontwikkelen waarin jongeren het museum ‘overnemen’. Inmiddels steunt Fonds 21 dit project vanuit het nieuwe aandachtsgebied ‘Kunst en Educatie, leren over en met kunst’. Take pART richt zich op jongeren van verschillende onderwijsniveaus en is een bewezen succes.

Marie Hélène Cornips, algemeen directeur Fonds 21:

“De kracht van Take pART is dat het jonge mensen in aanraking brengt met kunst, op een manier die is bedacht en uitgevoerd door leeftijdsgenoten. Het is peer educatie ten top! Daarbij wordt het museum ook intern opgeschud. Met Take pART is het Dordrechts Museum er in geslaagd om de aansluiting te vinden bij een jonger publiek. Fonds 21 juicht dit soort programma’s voor jongeren toe. Met een driejarige toekenning blijven we ook de komende jaren aan dit bijzondere project verbonden.”

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Dat doet het fonds door het steunen van projecten binnen de pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, maar ook als partner en adviseur met scherp zicht op de uitdagingen van deze tijd. Wilt u meer lezen over Fonds 21?