Mededelingen

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus zijn de maatregelen zoals afgekondigd door de overheid verscherpt.
Vanzelfsprekend volgen wij de lijn van de overheid.

Wat betekent dit concreet?

  • De FIN-Voorjaarsbijeenkomst (ALV) zal vooralsnog gewoon plaatsvinden, aangezien de maatregelen vooralsnog gelden tot en met 6 april. Indien dit wijzigt, laten wij u het direct weten.  
  • Over alle andere bijeenkomsten of werkgroepen wordt u tijdig geïnformeerd of de bijeenkomst vervalt, wordt verplaatst, of wordt omgezet in een online vergadering of call.

Als u elkaar ontmoet, houdt dan het volgende in acht:

  • Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?
    Dan wordt u verzocht thuis te blijven en de betreffende bijeenkomst niet bij te wonen.
  • Behoort u tot een voor het Corona-virus kwetsbare groep?
    Dan wordt u verzocht thuis te blijven en de betreffende bijeenkomst niet bij te wonen.
  • Geef elkaar geen handen en houdt 1,5 meter afstand van elkaar

FIN-Voorjaarsbijeenkomst (ALV)

Donderdag 23 april 2020 zal de FIN-voorjaarsbijeenkomst gaan plaatsvinden. Dit keer op een prachtige locatie in Schiedam namelijk ‘Het Wennekerpand'.

Onze gastheren zijn de Stichting de Groot fonds en de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Vanaf 09.30 bent u van harte welkom!

Nieuwe medewerkster

Per 1 februari is Helen van Blommestein werkzaam bij de FIN in de rol van communicatiespecialist.

Helen heeft ruime ervaring opgedaan binnen het communicatievakgebied zowel in advies als in uitvoering. Zij is aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent communicatie vanuit de FIN.

Mocht u communicatievragen hebben vanuit uw fonds of foundation, kunt u deze natuurlijk altijd stellen.

Helen is bereikbaar via:

h.vanblommestein@verenigingvanfondsen.nl

of via het centrale telefoonnummer.

Inspirerende projecten op website FIN

We hebben al veel inspirerende praktijkvoorbeelden van projecten op de site geplaatst onder ‘Filantropie in de praktijk’. Echter, we zijn altijd op zoek naar meer!

Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat de veelzijdigheid van de diverse projecten en de mooie resultaten die zijn bereikt goed voor het voetlicht worden gebracht. Is er een project dat een prominente plek op onze website verdiend?

Stuurt u dan een mail naar info@verenigingvanfondsen.nl onder vermelding van ‘Inspirerend project website’.