Actuele dossiers

Steunmaatregelen van de overheid en de filantropie

De overheid heeft een ongekend pakket aan steunmaatregelen genomen om gevolgen van de crisis te bestrijden. Er zijn twee specifieke regelingen voor deelsectoren van de filantropie, de cultuur en de onderzoeksjournalistiek. Er is € 300 miljoen euro extra voor de culturele sector vrijgemaakt. In de eerste plaats door een verhoging van de vaste subsidies van de rijkscultuurfondsen. Dit gaat vooral om de grote (rijks)musea en om nationale evenementen. Maar ook musea, (pop-)podia en filmtheaters met een belangrijke regionale of stedelijke functie kunnen hier een beroep op gaan doen. Er zijn extra budgetten voor het restauratiefonds van rijksmonumenten en in beperktere mate kunnen ook commerciële partijen, zoals theaterproducenten, festivals en kunstgaleries steun krijgen. Lees hier meer over de aanvullende ondersteuning voor de culturele sector. In een tijd dat de overheid een ongekende grip en controle op de samenleving heeft, is kritische en onafhankelijke journalistiek belangrijker dan ooit. Daarom is er een verruiming van de regeling voor (regionale) onderzoeksjournalistiek. Lees hier meer over steun tijdens de coronacrisis voor de mediasector. Zowel de cultuursector als de journalistiek heeft al aangegeven dat deze regelingen onvoldoende garantie bieden voor continuïteit. Bij beide partijen is een aanzienlijke verruiming van de regeling noodzakelijk. De besprekingen hierover lopen nog. De generieke maatregelen zijn primair gericht op het bedrijfsleven. Het is niet de intentie van de overheid om de filantropie te steunen. Echter van sommige regelingen kunnen ook maatschappelijke en goede doelen organisaties gebruik maken. Dat geldt met name voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), die loonkosten compenseert bij meer dan 20% omzetverlies. Sommige goede doelen organisaties die door FIN-leden worden ondersteunt hebben een omzet, bijvoorbeeld uit maatschappelijk dienstverlening, zoals jongeren- of ouderenwerk, of zorgverlening. Voor hen kan de NOW van toepassing zijn.

De FIN houdt samen met de leden scherp in de gaten hoe deze regeling zich verhoudt met giften van fondsen en foundations. Laat u het ons weten als dit uw partners treft. Vanzelfsprekend houden wij u ook op de hoogte.

Verdere nieuws- en ontwikkelingen over wet- en regelgeving leest u op onze website onder ‘Actueel’. Heeft u vragen? U kunt ons altijd bereiken via info@verenigingvanfondsen.nl.

Filantropie in de verkiezingsprogramma's Momenteel zijn alle politieke partijen bezig met het opstellen van hun progamma’s voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 2021. Samen met de partners van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft de FIN de ambities om filantropie in zoveel mogelijk verkiezingsprogramma’s te krijgen. De kernboodschap is ‘Geef burgers de ruimte om mee te denken, mee te doen en te geven’ omdat een sterke filantropie onmisbaar is voor de samenleving. Het document dat naar alle politieke partijen wordt gestuurd leest u hier.

De UBO wetgeving is weer een stap verder De wetgeving die het UBO register moet implementeren in Nederland is weer een stap verder. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer en die heeft de Raad van Staten om advies gevraagd over de bescherming van de privacy. Het ging daarbij met name over de verplichting van kerkgenootschappen om hun bestuurders ook in te schrijven in het register. De Raad van Staten heeft geadviseerd dat de wet voldoet aan alle eisen van zorgvuldigheid. Daarmee is de procedure weer terug bij de Eerste Kamer en zal de wet zeer waarschijnlijk binnenkort worden aangenomen. Geen nieuws over de Wet Transparantie Rechtspersonen In maart hebben wij u bericht dat het concept van deze wet is teruggegaan naar de tekentafel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  Er is recent  een aangepast concept naar de Raad van Staten gestuurd voor advies door het ministerie in een niet openbare procedure. De Raad van Staten heeft voor zover bekend nog geen advies gegeven. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.