Kansfonds biedt noodhulp aan de meest kwetsbaren

De meest kwetsbaren in onze samenleving hebben het zwaar. Waar zij eerder nog terecht konden bij bijvoorbeeld de bibliotheek of het buurthuis voor een kop koffie en een luisterend oor, zijn die nu vaak gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom stelt Kansfonds extra geld beschikbaar om mensen in armoede en dak-en thuislozen door deze moeilijke maanden heen te loodsen. Een bakfiets om voedsel rond te brengen in de armste delen van de wijk. Een soepbus. Extra dagbesteding en televisies in de nachtopvang. Mobiele telefoons zodat mensen toch even contact kunnen maken als ze niet naar de opvang durven te gaan uit angst het virus op te lopen. In deze tijden van crisis draagt Kansfonds bij aan verschillende initiatieven die de meest kwetsbare mensen in onze samenleving ondersteunen, zoals aan Netwerk DAK voor hulp aan dak- en thuislozen. Meer middelen, meer hulp Netwerk DAK bundelt 150 organisaties van inloophuizen, straat- en buurtpastoraten in Nederland (en België), die elk op hun eigen wijze een plek bieden voor buurtbewoners en mensen in kwetsbare wijken en stadsdelen. Omdat de nood door de coronacrisis ontzettend hoog is, kunnen deze inloophuizen en pastoraten een financiële aanvraag indienen voor acute hulp en krijgen ze binnen een paar dagen uitsluitsel. Netwerk DAK behandelt de kleinere aanvragen, Kansfonds neemt de grote aanvragen via een versnelde procedure voor haar rekening. De financiële ondersteuning is bedoeld voor hulp bij basisvoorzieningen tijdens de coronacrisis. Zoals beltegoed in geval van financiële problemen, budget voor eten als de voedselbank gesloten is, desinfectiemiddelen, shampoo, of simpelweg kleding. Elf andere fondsen hebben hun steun ook toegezegd, wat fijn is, want hoe meer middelen, hoe meer hulp. Nu meer dan ooit Ook wordt er hard nagedacht over de 1,5-meter-samenleving. Hoe valt die in te richten in een inloophuis? Het hele punt is juist dat je daar zomaar, heel laagdrempelig, naar binnen kunt wandelen. Dat gaat nu niet meer. Kansfonds denkt mee en financiert voor sommige inloophuizen het plexiglas waarmee afscheidingen kunnen worden gemaakt. Zodat iedereen straks toch weer veilig naar binnen kan. De noodhulp loopt zeker nog tot in de zomer door, naast de reguliere ondersteuning die Kansfonds biedt aan inloophuizen via Fonds Franciscus: een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Mensen die in diepe armoede leven, in eenzaamheid en voor wie de menselijke waardigheid in het geding is. En nu is dat meer dan ooit het geval. Daarom is ook nu, meer dan ooit, de hulp nodig die Kansfonds in samenwerking met andere initiatieven en fondsen kan bieden. Meer informatie vind je hier.

Carlos en Nour lopen normaal gesproken regelmatig binnen bij een inloophuis voor een kop koffie en een luisterend oor.