Lokale steun mogelijk door Kleinecoronahulp.nl

Aan het woord: Elise Kant

Waarom begon de Haëlla Stichting met Kleinecoronahulp.nl?

'Met de komst van de crisis hadden we al heel snel door dat er nieuwe problemen op ons af zouden komen.’ Aldus Elise Kant, directeur van de Haëlla Stichting. ‘Daar wilden we vroegtijdig op anticiperen. Onze ervaring leert dat mensen juist nu op kleine schaal in hun eigen buurt of wijk actie willen ondernemen om buurtgenoten te helpen. We hebben al veel kennis en ervaring opgedaan met het werken als platform Wij Doen Mee (WDM).

Namens een grote groep vermogensfondsen leek het ons dan ook een goed idee om dit project op gelijke wijze aan te vliegen. Daarom zijn we in overleg gegaan met Fonds 1818. We hadden al heel snel een startkapitaal en een website opgezet. Het was echt geweldig om te zien dat er binnen één week al 6 fondsen waren die hun steun toezegden. Maar wat net zo leuk is dat zich ook spontaan andere, ons nog niet bekende, fondsen hebben gemeld die ook mee wilden doen. Inmiddels doen al meer dan 20 fondsen mee.’

Hoe is Kleinecoronahulp.nl eigenlijk opgezet?

‘We hebben een eenvoudig aanvraagformulier geplaatst op de website www.kleinecoronahulp.nl. De aanvrager kan een bedrag van maximaal 2500 Euro aanvragen. Dit geld kan worden gebruikt voor de ondersteuning van kleinschalige lokale initiatieven die gericht zijn op - het tegengaan van eenzaamheid. - alternatieve opvang van dak- en thuislozen. - het helpen bij voedselvoorziening.

Aanvragers hoeven niet per se een stichting te zijn. Burgerinitiatieven zijn van harte welkom!

Waarom steunen fondsen jullie?

‘Veel fondsen willen graag iets doen. Zij hebben daar alleen niet altijd de ervaring of menskracht voor. Wij, de Haëlla Stichting, hebben met Wij Doen Mee laten zien dat dit onze core business is en dat we dat dit graag en goed doen. Door het vertrouwen in WDM was het voor andere fondsen eenvoudiger om ook in dit platform in te stappen. Veel fondsen willen juist nu bijdragen. Dat is mooi om te zien. Dat we daar als Kleinecoronahulp.nl ook een rol in kunnen spelen is fijn!’

Hoeveel aanvragen krijgen jullie?

‘Wij hebben al 200 aanvragen ontvangen en daarvan is 40% afgewezen.

Hebben jullie genoeg geld voor alle aanvragen?

Tot nu toe wel. Maar we verwachten dat de crisis en daarmee ook de behoefte langer zal aanhouden. Projecten die nu voor zes weken financiering hebben ontvangen, zullen bij ons terugkomen. Om die langere termijn ondersteuning te kunnen bieden zou het zeer welkom zijn wanneer meer fondsen zouden willen bijdragen.’

Heb je een vraag aan onze FIN leden?

‘Als je als fonds iets wilt doen om al die prachtige initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen; sluit je dan aan bij kleinecoronahulp.nl. Zo kunnen wij langer deze broodnodige ondersteuning bieden. Ik wil echter ook aandacht vragen voor welke structurele rol we als fondsen kunnen spelen om op de lange termijn deze kwetsbare groepen blijvend te kunnen helpen. Aan de hoeveelheid voedselprojecten kunnen we zien dat er een grote groep mensen is die zich tot nu toe net kon redden maar dit nu niet meer kan. Samen met het SUNN (Stichting Urgente Noden Nederland) gaan we hierover een digitale bijeenkomst beleggen. Daar zullen we ook de FIN leden bij betrekken.’