Mededelingen

Bereikbaarheid FIN

De crisis heeft de hele wereld op zijn kop gezet. Ingrijpende maatregelen zijn genomen om verdere uitbraak van het virus tot een minimum te beperken. Een van die maatregelen is het verplicht thuiswerken voor mensen die niet in de cruciale sectoren werkzaam zijn. Dat geldt ook voor het team van de FIN. Dit betekent dat wij minder goed bereikbaar zijn dan wat u van ons gewend bent. Wij doen evenwel ons best om u bij te staan en u zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij zijn telefonisch bereikbaar, maar nog liever ontvangen wij een mail op info@verenigingvanfondsen.nl.

Denise van der Linden is teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof en zal per heden het team van de FIN weer versterken.

Uitkomsten besluitvorming ALV

Het bestuur heeft moeten besluiten de voorjaarsbijeenkomst en 64e ALV van 23 april 2020 te annuleren vanwege de coronacrisis. U heeft eind april een mail ontvangen waarin een tweetal voorstellen werden gedaan. Wij vroegen u uw akkoord te geven op de jaarrekening 2019 en daarmee d├ęcharge van het bestuur over het gevoerde beleid van dat jaar.

Ook vroegen wij uw akkoord met de benoeming van mevrouw mr. M.F.H. (Marceline) Loudon als bestuurslid van de FIN, met als aandachtsgebied fondsen zonder vaste medewerkers.

Beide voorstellen zijn door de stemmende leden unaniem aangenomen. Het jaarverslag 2019 zal op korte termijn op onze website worden gepubliceerd.

Wij willen Marceline Loudon van harte feliciteren met haar nieuwe positie. Namens alle leden, het bestuur en het team van de FIN heten wij haar welkom!

Online koffietafel met onze leden

In mei zal worden gestart met een 'online koffietafel'. Dat houdt in dat u een virtuele kop koffie kunt drinken met voorzitter Ronald van der Giessen en directeur Siep Wijssenbeek waarbij u al uw vragen kunt stellen over de (on-) mogelijkheden van samenwerking in tijden van crisis. We beginnen met een drietal sessies van een uur.

De sessies vinden op de volgende dagen om 14.00 uur plaats. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan via onderstaande buttons.