Oproep

Inspirerende initiatieven op website FIN

Filantropie in tijden van crisis


De fondsen en foundations in Nederland maken zich in deze tijd extra sterk voor hun goede doelen partners zodat die zich kunnen blijven inzetten voor het maatschappelijk belang. Wij roepen op om zoveel mogelijk daarin samen te werken ter versterking van de effectiviteit. Daarom is het initiatief genomen om binnen de FIN de aanpak van de gevolgen van deze crisis te delen om zoveel mogelijk te helpen. Wij hebben op de website van de FIN een pagina ingericht: 'Aanpak van de Crisis'. Hier delen we inspirerende initiatieven, ondersteund door leden van de FIN. Ook kunt u hier een vraag stellen aan de werkgroep Crisiscommunicatie.

Veel leden van de FIN hebben budget apart gezet voor aanvragen ter ondersteuning van de kwetsbaren in onze samenleving gedurende de coronacrisis. In veel gevallen is de aanvraagprocedure ook versneld. In aanvulling op eerder genoemde initiatieven verwijzen wij u dan ook graag naar de sites van de individuele fondsen. Ook is er veelvuldig overleg tussen fondsen om samen goed in te kunnen spelen op de maatschappelijke noden als gevolg van de corona-uitbraak. Heeft u zelf een project dat u ondersteunt en wilt u deze op de website van de FIN laten plaatsen? Laat het ons weten! Wilt u bijdragen aan bestaande initiatieven? Klik dan hier voor het overzicht. U ziet dan welke projecten aanvullende ondersteuning nodig hebben. Namens het bestuur en het team van de FIN, veel kracht en gezondheid toegewenst!

Vaandel ‘Lid van FIN’ beschikbaar U staat als lid van de FIN op onze website. Maar het is voor u wellicht ook interessant om hier melding van te maken op uw eigen website. Naast het vaandel Code Goed bestuur hebben we een vaandel ontwikkeld waarop staat ‘Lid van FIN’.

Het vaandel kunt u gemakkelijk zelf op uw website plaatsen. Interesse?