Maak kennis met onze nieuwe leden!

Voor Vrouwen Door Vrouwen (VVDV)

Biedt oplossingen die bijdragen aan de opheffing van de achterstelling van vrouwen, o.a. door financiële ondersteuning te bieden.

Zadelhoff Cultuur Fonds

Dit fonds heeft ten doel bijdragen te leveren, zowel in materiële als in immateriële zin, op het gebied van kunst en cultuur in de meest ruime zin van het woord.

Donor Impact Involve Fund

Stichting Pymwymic Donor Impact Involve Fund heeft als belangrijkste doel het verminderen van sociale- ongelijkheden en het oplossen van sociale en milieukwesties door zakelijke oplossingen te ondersteunen.

Stichting Het Wereldhart Deze stichting heeft ten doel om samen met institutionele partners en innovatieve denkers en doeners een ‘Ambassade van de Vrije Geest’ te ontwikkelen.