Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.

Per 1 juli geldt de WBTR. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden.

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.

Op maandag 3 mei organiseren wij een online koffietafel over de WBTR. Leden van de FIN kunnen zich HIER aanmelden.

Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren.

Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

Om te zien welke actie u moet ondernemen om aan de WBTR te voldoen, kunt u gebruik maken van de praktische checklist die wij op de FIN website hebben geplaatst. Deze is ontwikkeld door de NOV, Platform voor Vrijwillige Inzet. De FIN mag deze voor haar leden gebruiken en daar willen wij de NOV en in het bijzonder Ronald Hetem hartelijk voor bedanken.

Als uit de checklist blijkt dat er aanpassingen nodig zijn bij uw fonds, of als u andere juridisch inhoudelijk vragen heeft, adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen juridische adviseur(s).