Nieuws vanuit onze fondsen

Nieuwe directeur Stichting RCOAK

Met ingang van 1 mei wordt Suzanne Kooij de nieuwe directeur bij Stichting RCOAK. Zij neemt per 1 juli alle taken over van Frieda de Pater, bestuurslid van de FIN. Frieda gaat per 1 juli met pensioen.

Suzanne Kooij heeft haar sporen verdiend binnen de sector Filantropie.

Zo was zij o.a. coördinator belangenbehartiging Filantropie bij SBF, secretaris van de Commissie Normstelling (verantwoordelijk voor de vaststelling van de normen van de Erkenningsregeling Goede Doelen) en founding mother van Funding Plus.

Samen met Frieda de Pater stond zij aan de wieg van het convenant tussen het Landelijk Fondsenoverleg en de gemeente Amsterdam.

Lancering Lang Leve Kunst Fonds

Wat begon als een pilot in 2013 krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceren het Lang Leve Kunst Fonds.

Het Lang Leve Kunst Fonds stimuleert kunstparticipatie van (kwetsbare) ouderen in Nederland en geeft financiële bijdragen aan projecten die dat mogelijk maken. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.

De ambitie van de drie fondsen is dat over tien jaar in alle Nederlandse gemeenten een passend en inspirerend aanbod is op het gebied van kunstbeoefening door ouderen.

Gezocht: Natuurprojecten die verdroging tegengaan

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reserveert in 2021 € 300.000 voor projecten waarin natuurorganisaties (de effecten van) verdroging tegengaan.

Komt uw project in aanmerking voor deze nieuwe regeling? Check hier de voorwaarden:

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven.

Dankzij beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden.

SBNL Natuurfonds zoekt een nieuwe directeur

Het fonds heeft een ambitieus fondswervingsplan opgesteld dat voorziet in de oprichting van regiofondsen in het hele land, waarbij nauwe samenwerking met gelijkgezinde organisaties wordt gezocht.

De nieuwe directeur zal zich met name richten op het uitwerken en uitvoeren van dit plan.

Meer weten over deze boeiende functie? De vacature tekst vind u hier.

SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen.