Oproepen vanuit onze leden

Fonds 21 zoekt projecten

De impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren is enorm. De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen zorgen voor een acute en zorgwekkende stijging van het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt en/of kampt met psychische klachten.

Fonds 21 vindt dat alle jongeren een goede start verdienen in de samenleving en zet zich in voor de maatschappelijke kansen voor deze groep.

Met de stimuleringsregeling ‘Mentaal Welzijn Jongeren & Corona’ wil Fonds21 de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren nu verzachten.

Het fonds is op zoek naar projecten die nog dit jaar (grotendeels) gerealiseerd kunnen worden. Dat kunnen zowel nieuwe initiatieven zijn als bestaande projecten zijn die kunnen worden opgeschaald.

Help noodbureaus mogelijk maken!

Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN) bureau.

Kan en wil uw fonds in deze corona tijd extra geld besteden voor mensen met urgente noden? Neemt u dan contact op met een noodhulpbureau in uw werkgebied of met SUN Nederland. Ook als uw fonds interesse heeft om nieuwe noodhulpbureaus mede mogelijk te maken dan hoort SUN Nederland graag van u!

SUN Nederland vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn en streeft daarom naar een landelijk dekkend netwerk van deze SUN-noodhulpbureaus. Zo zorgt SUN er samen met gemeenten, donateurs, dienst- en hulpverleners voor dat niemand meer tussen wal en schip hoeft te raken.

Met een gift voorkomen SUN-noodhulpbureaus veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden.