Interessante rapporten

Special Corporate Foundations in Nederland: een verkenning

Om het landschap van corporate foundations in Nederland in kaart te brengen, heeft het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit (VU) een verkennend survey onderzoek uitgevoerd onder 29 corporate foundations, als onderdeel van het onderzoek Geven in Nederland 2020.

De onderzoekers besteden specifiek aandacht aan de volgende vragen: Hoe ziet het landschap van corporate foundations er in Nederland uit? In hoeverre zijn corporate foundations (on)afhankelijk van het oprichtende bedrijf? Op welke wijze is het bestuur van corporate foundations samengesteld? Wat is de werkwijze van corporate foundations en welke vormen van ondersteuning bieden zij? En waarin verschillen corporate foundations van andere typen fondsen zoals zuivere vermogensfondsen en/of familiefondsen?

Tot slot gaan ze in op de impact van COVID-19 op corporate foundations in de periode maart-november 2020. Het onderzoek draagt bij aan het zichtbaar maken van de maatschappelijke betekenis van corporate foundations in Nederland.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 april gaat één van de parallelsessies over 'Corporate Foundations'

12e editie Geven in Nederland verschenen

Geven in Nederland is het belangrijkste onderzoeksproject van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1995 brengen de onderzoekers elke twee jaar het geefgedrag van huishoudens, fondsen, bedrijven en kansspelen in kaart.

Nederlanders beperken zich niet alleen tot het geven van geld en/of goederen: zij verrichten ook vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen.

Op 23 april 2020 is de twaalfde editie van Geven in Nederland uitgekomen met daarin specifiek aandacht voor de veranderingen die zich in de filantropie hebben voor gedaan tussen generaties. Daarnaast wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek onder 65 vermogensfondsen in Nederland.

Thema’s die verkend worden zijn: de maatschappelijke rolopvatting, innovatie, impact, de relatie met de overheid, de interactie met de omgeving en tot slot vormen van financiële ondersteuning en niet-financiële ondersteuning.