Publicatieplicht voor Vermogensfonden

Het ANBI standaardformulier publicatieplicht voor vermogensfondsen is beschikbaar gesteld op de website van de Belastingdienst. Voor grotere fondsen is het gebruik van dit standaardformulier verplicht.

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten dat de publicatieplicht op een meer uniforme manier moet worden uitgevoerd door ANBI's en dat deze informatie makkelijker vindbaar moet zijn voor het publiek en de Belastingdienst.

De publicatieplicht is tot nu toe vormvrij geweest en alle ANBI's publiceerden de gegevens op hun eigen manier. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's daarom verplicht om gebruik te maken van standaardformulieren.

De standaardformulieren zijn opgesteld door het ANBI-team van de Belastingdienst en afgestemd met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), waarvan de FIN deel uitmaakt.

Als je bij het gebruik vragen of opmerkingen over het standaardformulier hebt, dan vernemen wij dat graag via info@verenigingvanfondsen.nl. Wij gebruiken jouw feedback in de evaluatie van de standaardformulieren met de Belastingdienst.

Grotere ANBI's zijn:

  • ANBI's die fondsenwerven en waarvan de jaarlijkse baten meer bedragen dan € 50.000
  • Niet-fondsenwervende ANBI's waarvan de jaarlijkse lasten meer bedragen dan € 100.000

Praktische handwijzingen

1 Ga naar de website van de Belastingdienst, hier staan de standaardformulieren.

2 Kies het standaardformulier dat het beste van toepassing is op jouw fonds. Er is onder andere een algemeen standaardformulier en een speciale voor vermogensfondsen (Zuivere vermogens-fondsen zijn ANBI-instellingen die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden t.b.v. hun doelstelling.)

3 Als jouw fonds de CBF-Erkenning heeft, dan geldt het Erkenningspaspoort als standaardformulier.

4 Download het standaardformulier en vul het in op basis van de jaarcijfers 2020. NB: veel gegevens zijn optioneel, dat is aangegeven met (*) optioneel veld, niet verplicht.

5 Op het standaardformulier kun je in aanvulling op de minimale verplichte informatie verwijzen naar meer uitgebreide informatie via een URL-link. Veel fondsen publiceren op hun website het gehele jaarverslag, of de gehele staat van baten en lasten, daar kunt u dus naar verwijzen in het standaardformulier.

6 Het standaardformulier heeft een standaard format voor de staat van baten. Als er posten niet van toepassing zijn, kunt u € 0 invullen. Als er posten ontbreken, kun je deze invullen bij Overige Baten of Overige Lasten. Desgewenst kun je deze in het standaardformulier zelf toelichten of verwijzen via de url-link naar het gehele jaarverslag of de gehele staat van baten en lasten.

7 Plaats het standaard-formulier op de website van uw fonds onder de kop 'ANBI' of 'ANBI-gegevens'. De meeste fondsen hebben al een dergelijk plek op de website. Je kunt de bestaande gegevens laten staan of vervangen door het standaardformulier.

8 Het standaardformulier mag ook op de FIN-website worden geplaatst bij de gegevens van jouw fonds. Je kunt het formulier via MijnFIN zelf op de FIN website plaatsen.

9 Het standaardformulier moet uiterlijk 1 juli 2021 op de website staan.