FONDS 21 EN K.F. HEIN FONDS OVER 'SAMENWERKENDE FONDSEN'

"Samenwerking levert vernieuwende inzichten en versnelt de verdere ontwikkeling van fondsen én de sector als we de geleerde lessen maar onderling delen."

Henk Christophersen (l), Quinten Peelen (r). Foto: Niels Lindenhovius

FINieuws ging virtueel op bezoek bij twee fondsdirecteuren: Henk Christophersen, sinds september 2020 directeur van Fonds 21, en Quinten Peelen, die vijf jaar geleden aantrad als directeur van het K.F. Hein Fonds. Met als centrale vraag: wat brengt jullie samen? Hun antwoord: een gezamenlijk fonds.

Onder ‘stoom en kokend water’ kwam het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht – kortweg CIPU - tot stand, ruim een jaar geleden nu. Een bijzonder samenwerkings-verband van vier cultuurfondsen en drie overheden, die het als hun gezamenlijke missie zagen om de culturele sector in tijden van corona te helpen versterken door te vernieuwen. Intussen heeft het fonds al bijna 150 aanvragen mogen ontvangen uit de hele provincie Utrecht.

De vier fondsen – allen FIN-lid – van het eerste uur zijn het Elise Mathilde Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, het Fentener van Vlissingen Fonds en het K.F. Hein Fonds. Aan het rijtje fondsen kan nu ook Fonds 21 toegevoegd worden. Een duidelijk signaal dat er een breed draagvlak bestaat voor een gezamenlijk fonds als dit.

Lean and mean

“Het is om een boel redenen een bijzonder initiatief”, vertelt Quinten Peelen, die ook voorzitter van de stuurgroep van het Cultuur Innovatiefonds is. “Een publiek-private samenwerking met een zevental eensgezinde maar toch ook verschillende partijen, dat is denk ik wel een unicum. Juist de coronatijd deed ons allen zeer snel schakelen: we zagen een groter belang en deelden de urgentie. Het Cultuur Innovatiefonds bleek ook een manier om het eens anders aan te pakken en in te richten. “Lean and mean, dat was steeds ons uitgangspunt”, vervolgt Quinten Peelen, “en zo min mogelijk bureaucratie. Zo kunnen aanvragen ingediend worden door middel van een video-pitch en wordt de beoordeling overgelaten aan een innovatiecommissie, met juist veel experts van buiten de culturele sector.”

Met elkaar delen Atypische samenwerkingen, het aanmoedigen van experimenten en vooral ook het met elkaar delen van de successen én de mislukkingen zijn kenmerkend voor het CIPU. Voor Fonds 21 was dit een belangrijke reden om zich aan te sluiten bij het Innovatiefonds.

Directeur Henk Christophersen: “Fonds 21 is een landelijk fonds met een focus op de actualiteit en samenleving van nu. Naast financier van projecten zijn we ook een betrokken partner met zicht op de uitdagingen en kansen van deze tijd. Zo initiëren we zelf regelingen om ontwikkelingen binnen ons werkveld een impuls te geven, maar we zoeken hiertoe tevens naar samenwerking. De samenwerking binnen het CIPU is hier een goed voorbeeld van. We zien dat veel van onze aanvragers momenteel in transitie zijn en zoeken naar vernieuwing op het gebied van digitale transitie, publieksverbreding en op organisatorisch niveau. Het zijn activiteiten die bijdragen aan de bestendigheid van de cultuursector, maar die we niet steunen binnen ons reguliere beleid.

De samenwerking binnen het CIPU biedt ons de mogelijkheid om bij te dragen aan innovatie en transitie en dit verder te onderzoeken. Maar ook om van elkaar te leren. Het CIPU is een van de weinige regionale publiek-private samenwerkingen die zich specifiek richt op ondersteuning van innovatie in de cultuursector en is daarmee op zichzelf al een innovatie. Op landelijk niveau werkt Fonds 21 samen binnen het Kickstart Cultuurfonds, eveneens een publiek-private samenwerking. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronapandemie. Onze ervaringen met deze samenwerking zijn zeer positief en we bekijken dan ook of die samenwerking voortgezet kan worden. In plaats van de noodhulp die het nu biedt onderzoeken we of de focus dan net als bij het CIPU zou kunnen komen te liggen op innovatie en vernieuwing, alleen dan landelijk.”

Helpende hand Om de innovatieve ideeën ook echt in werking te zetten, dat bleek gaandeweg nog best een uitdaging. “Samen met Art-Up hebben we stevig ingezet op begeleiding”, legt Quinten Peelen uit. “Hoe doe je dat nou eigenlijk, met heel andere partijen samen aan iets vernieuwends werken? Bij die vraag bieden we ook de helpende hand.”

“Voor de toekomst willen we nóg meer inzetten op ondersteuning, ook in antwoord op de vraag: hoe kom ik op een echt vernieuwend idee? Dus eigenlijk in een nog eerder stadium”, vult Henk Christophersen aan. “En een tweede aandachtspunt voor ons is hoe we kunnen helpen alle opgedane ervaring en kennis zo goed mogelijk te delen en te verspreiden. Zodat niet alleen de gehonoreerde aanvragers er iets aan hebben, maar zo veel mogelijk partijen.”

Wat willen beide fondsdirecteuren nog meegeven aan collega-fondsen die ook willen samenwerken?

“Samenwerken biedt vele voordelen: het voorkomt versnippering, het versterkt de noodzakelijke uitvoeringskracht en informatie, kennis en middelen kunnen sneller worden gebundeld”, antwoordt Henk Christophersen.

“Ook levert het vernieuwende inzichten en wordt de verdere ontwikkeling van fondsen én de sector versneld, als we de geleerde lessen maar onderling delen.” En het is ook nog eens heel plezierig”, besluit Quinten Peelen. “We zijn elkaar beter gaan leren kennen en de lijnen zijn een stuk korter geworden. Ik heb dan ook de overtuiging dat we elkaar in de toekomst nóg sneller en gemakkelijker zullen kunnen vinden, mogelijk ook weer binnen nieuwe samenwerkingen.”

Bekijk hier de pitches van de innovatieve plannen die dit voorjaar zijn toegekend! 👇🏼

Over K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is een fonds voor de hele provincie Utrecht dat steun geeft aan organisaties en instellingen binnen de werkterreinen cultuur, podiumkunsten, maatschappelijk werk, monumentenzorg, volksgezondheid en natuur & duurzaamheid. Ook worden beurzen verstrekt aan studenten en kunnen maatschappelijk werk instellingen ondersteuning aanvragen voor hun cliënten.

Het K.F. Hein Fonds werkt geregeld samen met andere fondsen. Zo startte het met het Elise Mathilde Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds de gezamenlijke regeling KIEM, een loket voor vrijwilligersinitiatieven voor natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht.

Over Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en betrokken fonds dat door het steunen van projecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, passend en/of nieuw publiek weten te bereiken. Het beleid richt zich op drie pijlers: Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie.

Met een jaarlijks donatiebudget van ruim 10 miljoen euro steunt Fonds 21 zowel grote, spraakmakende initiatieven als projecten met een minder groot bereik. Overal in Nederland en steeds met dezelfde insteek: betekenis toevoegen aan de samenleving.