Interessant leesvoer

Corporate Foundations in Nederland

In deze special wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar 29 corporate foundations in Nederland, als onderdeel van het onderzoek Geven in Nederland 2020.

Corporate foundations kunnen als een belangrijke verbindende kracht gezien worden tussen het bedrijf en de maatschappij.

Bedrijven voelen in toenemende mate een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan urgente problemen in de maatschappij.

Werk maken van Impact

Het belang van concrete en duurzame resultaten bij maatschappelijke initiatieven is de afgelopen jaren flink toegenomen. Wie helder is over impact, kan rekenen op giften van donateurs en subsidies van overheden.

Als fondsenwervende instelling doe je er dan ook goed aan impact een vaste plek te geven op de agenda. Maar wat is impact nu precies?

Reden voor Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om een handzame leidraad te ontwikkelen, gevat in vijf concrete vuistregels.

Actuele ontwikkelingen filantropie

In de publicatie 'Actuele ontwikkelingen filantropie' staat een breed scala aan actualiteiten en ontwikkelingen die relevant zijn in de goededoelensector. De uitgave is bedoeld voor iedere leidinggevende, directeur, bestuurder of toezichthouder van goededoelenorganisaties.

De publicatie is uitgegeven door het 'Gezelschap voor de Filantropie'. De initiatiefnemers van het gezelschap vinden het belangrijk om veel kennis te bundelen en de sector een multidisciplinaire en integrale dienstverlening te bieden. Het gezelschap verricht als community onbaatzuchtig werk voor de sector als geheel.

De publicatie is alleen beschikbaar voor leden van de FIN, via de MijnFIN omgeving.