Maak kennis met onze nieuwe leden!

Draper Richards Kaplan Foundation investeert sinds 2002 in sociaal ondernemers die de wereld veranderen.

Stichting M.C. van Beek

steunt projecten die gericht zijn op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen met psychosociale of psychiatrische problemen.

Stichting Vreedefonds

geeft renteloze leningen aan Nederlandse studenten die tijdens of na hun studie in het buitenland verder willen studeren of een stage willen gaan doen.

Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam (STOER)

verleent financiële steun aan onderzoek, studie en publicaties op financieel economisch gebied. Daarnaast ondersteunt de stichting culturele activiteiten in Rotterdam.

Emanual Snatager Foundation

ondersteunt slachtoffers van oorlog of geweld die problemen ervaren ​​bij het realiseren van hun doelen of dromen

Stichting Jacoba van Wassenaer Fonds

biedt financiële ondersteuning aan projecten ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden

Stichting Fairnell

verleent financiële ondersteuning in binnen- en buitenland aan projecten die ten doel hebben het initiëren en organiseren van projecten ten behoeve van natuur, duurzaamheid en sociale inclusie.

Emjé Fonds

ondersteunt voedsel- en waterprojecten, verleent humanitaire hulp en ondersteunt onderwijs- en welzijnsprogamma's voor kinderen in achterstandssituaties