Nieuws

Nieuw Fonds Sport en Bewegen

NOC*NSF en VSBfonds lanceren eind mei een nieuw Nationaal Fonds voor de Sport. NOC*NSF en VSBfonds zijn er van overtuigd dat sportverenigingen, sportfondsen, sportbonden en andere georganiseerde sportinitiatieven en sportprojecten in ons land een belangrijke, positieve maatschappelijke impact hebben op de wijken, buurten en gemeenten waar zij actief zijn.

Waarom een nieuw fonds?! Sportverenigingen hebben het in het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar gehad. Wedstrijden en trainingen gingen veelal niet door. Kantineopbrengsten waren er niet of nauwelijks. En ook de binding met de vele vrijwilligers stond onder druk. Om de sportverenigingen in staat te stellen hun sleutelrol op het gebied van sociale cohesie en inclusie ook na corona te blijven vervullen, kiezen NOC*NSF, het ministerie van VWS en VSBfonds voor een gezamenlijke financiƫle inspanning.

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) doen oproep aan politiek: 'Geef ons de ruimte'

De SBF doen een oproep aan de politiek in het Manifest 'Nederlanders willen helpen, geef ons de ruimte.'

Nederlanders geven tijd, geld en energie. Omdat ze geven om de samenleving, om de wereld en om elkaar. We hebben ruimte nodig om dat te kunnen blijven doen. Maar deze ruimte is niet vanzelfsprekend. De overheid neemt steeds vaker maatregelen die, bedoeld of onbedoeld, de ruimte om te geven en steun te vragen inperken.

Het Manifest wordt ondersteund door een groot aantal koepelorganisaties, die allemaal staan voor Nederlanders die zich in willen zetten voor de maatschappij.