Resultaten in de belangenbehartiging De centrale boodschap van de belangenbehartiging door de FIN is: Geef de filantropie de ruimte! Geen overbodige regelgeving die ten koste gaat van tijd en geld voor het goede doel. Laat de fondsen en foundations hun goede werk doen en pak risico’s praktisch en doelgericht aan. Op dit thema zijn de volgende resultaten behaald: • Er is voorkomen dat iedere gift boven de € 15.000 in een openbaar register moet worden gepubliceerd met naam en toenaam van de gever. Zie dossier WTMO. • Het ANBI-stelsel is in overleg met de overheid op 16 punten versterkt. Zie dossier ANBI. • Via een Tweede Kamer motie is afgedwongen dat ANBI-bestuurders duidelijk worden onderscheiden van bedrijfseigenaren in het UBO-Register. Zie dossier UBO. • De FIN voorziet haar leden in praktische en op maat gemaakte handleidingen en Q&A’s hoe zij goed en efficiënt kunnen voldoen aan relevante wetgeving zoals: ANBI, WBTR en AVG.

Urgente dossiers De belangenbehartiging door de FIN moet urgent worden versterkt, aangezien er drie belangrijke dossiers zijn die bepalend zijn voor de toekomst van de sector en die nu onze volle aandacht en meer budget vereisen om effectief te kunnen aanpakken: 1. De politiek buiten het begrip maatschappelijk nut houden 2. De administratieve last voor de sector beperken 3. De sector beschermen tegen ongerichte en ineffectieve maatregelen tegen witwassen en terrorisme financiering 4. De politiek – ook in de nieuwe samenstelling van parlement en straks regering – duidelijk maken welke grote maatschappelijke bijdragen onze sector levert

Lopende zaken Naaste de urgente dossiers zijn er een aantal lopende zaken in de belangenbehartiging die met name voor FIN-leden van belang zijn, zoals onder andere:

Bestedingscriterium

Er wordt met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst overlegd over de praktische invulling van het bestedingscriterium van de ANBI. Einddoel van de besprekingen is een handleiding over vermogens- en reservevorming binnen de ANBI normen. Maatschappelijk Nut Investeringen

In overleg met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst worden er criteria vastgesteld waarbinnen Impact Investing – of wel maatschappelijk nut investeringen – binnen het ANBI bestedingscriterium mogelijk zijn. De voortgang van deze besprekingen gaat meestal langzamer dan wij zouden willen, zeker omdat deze vraagstukken de dagelijkse praktijk van de FIN-leden beïnvloeden. Wij maken alle redenen van vertraging bij de overheid mee, zoals verschuiving van prioriteiten, interne discussies tussen - en in ministeries en wisseling van medewerkers. Belangenbehartiging is dan ook echt een zaak van ‘de aanhouder wint’. Met het belang van de leden voor ogen en een goede inhoudelijke voorbereiding stap voor stap vooruit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Siep Wijsenbeek, directeur van de FIN