Best practice Buzinezzclub gaat samen met Goldschmeding Foundation de strijd aan met jeugdwerkloosheid:

‘De Buzinezzclub laat zien dat het wél kan.’

In 2019 werd de Buzinezzclub uitgeroepen tot ‘worldwide best practice’ door de International Labour Organization in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Met een wetenschappelijk onderbouwd trainingsprogramma gooit de club al jaren hoge ogen, door deelnemers langdurig en effectief te verbinden met de arbeidsmarkt. Alle jongeren die momenteel geen werk of opleiding hebben kunnen member worden bij de Buzinezzclub en krijgen persoonlijk support door middel van coaching, een uitvoerig trainingsprogramma en begeleiding naar een zelf omschreven droom. De route is aan de deelnemende member zelf: een passende opleiding, een hartbaan of -waarom niet?- een eigen onderneming. Sinds 2020 groeit de organisatie snel. De Goldschmeding Foundation is goed in het herkennen van groeikansen en ondersteunt de Buzinezzclub en zusterorganisatie Werkclub (specifiek voor nieuwe Nederlanders) bij opschaling. De organisatie wil de komende jaren tien keer zoveel members begeleiden, maar liefst 5.000 'members' per jaar. Bovendien ambieert de organisatie een systeemverandering waarbij langjarige intensieve begeleiding de norm wordt in Nederland. Daarbij staan niet wet, loket en budget centraal maar de deelnemers om wie het gaat.

De Buzinezzclub en Werkclub zijn opgericht door sociaal ondernemer Leo van Loon. Zijn droom is een arbeidsmarkt waar iedereen een kans maakt en inclusiviteit de norm is. Leo van Loon: 'Iedereen verdient een hartbaan, maar de kansen in Nederland zijn oneerlijk verdeeld. Dat werd me direct duidelijk toen ik jongeren interviewde in Rotterdam-Zuid. Ik vroeg ze wat zij het liefst wilden doen. Hun antwoord? Ik wil mijn eigen buzinezz! Daar is de Buzinezzclub uit geboren. Meer dan de helft van onze deelnemers heeft nog geen diploma. De meeste hebben schulden en 40 procent heeft wel eens vastgezeten. Zij hebben weinig kansen en staan bij iedere crisis achteraan in de rij, terwijl ook zij veel kunnen bijdragen. Ook deze groep moet perspectief krijgen, anders laten we een kwetsbare groep in de samenleving vallen. Dat hebben we al bij honderden jongeren voor elkaar gekregen met de Buzinezzclub. Voor nieuwe Nederlanders hebben we de Werkclub, want ook die groep heeft veel te bieden en verdient een kans. Iedereen kansrijk, dat is ons doel.'

De Goldschmeding Foundation steunt die droom door te investeren in de opschaling van de Buzinezzclub en Werkclub. 'De Goldschmeding Foundation wil letterlijk werken aan een betere wereld', vertelt programmamanager Peter Brouwer van de Foundation. 'Wij werken aan drie thema’s: een inclusieve arbeidsmarkt, een circulaire economie en een menswaardige samenleving. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, geven we de wereld beter door aan toekomstige generaties. De Buzinezzclub zet zich in voor mensen die hun plek op de arbeidsmarkt willen vinden. Dit sluit precies aan bij ons doel van een inclusieve arbeidsmarkt.'

De Buzinezzclub scoort veel effect en weinig terugval bij de members. Waar ligt dat aan, volgens jullie?

'Naar mijn overtuiging ligt dat aan twee dingen. Het eerste punt, de basis, is dat de members centraal staan. Het gaat om hen. Om hun toekomst, hun dromen en concrete plannen. Het tweede punt, bijna net zo belangrijk, is dat de Buzinezzclub ook continu een vinger aan de pols houdt. Dat maakt zichtbaar hoe goed ze het doen. We zien bewijs dat de resultaten inderdaad goed zijn. Zo nodig wordt bijgestuurd. De combinatie van deze twee punten bepaalt het succes van de Buzinezzclub.'

Een groei van 500 naar 5.000 members is fors. Waarom zien jullie dat lukken met de Buzinezzclub? 'Vooral door het ijzersterke track record van de Buzinezzclub. Dat bewezen succes is zeker nu van belang. Er zijn meer mensen zonder werk en het is nodig om hen effectief aan het werk te helpen. Dat noemen we een momentum. Combineer dat met het feit dat de Buzinezzclub een organisatie is die nu al meer dan 10 jaar bestaat, en je begrijpt waarom wij vertrouwen hebben in deze schaalsprong.' Er komen zo steeds meer werkenden die een pootje hebben gekregen via de Buzinezzclub.

Welke impact gaat dat volgens jullie hebben op de arbeidsmarkt? 'Het begint bij de members zelf. Zij hebben stappen gezet die hen verder helpen in het leven. Zij zullen ook anderen ontmoeten en inspireren: ik kon het, jij kan het ook. Wij hopen dat ook steeds meer werkgevers, gemeenten, enzovoort, gaan zien welke mogelijkheden mensen hebben.'

Zien jullie in de praktijk gebeuren dat de inspiratie door goede voorbeelden daadwerkelijk tot een betere wereld leidt? 'In dit werkgebied zie ik bijna dagelijks inspirerende voorbeelden. Denk aan sociale ondernemers die mensen aannemen die bij andere werkgevers geen kansen krijgen. Deze ondernemers laten zien dat je juist ook met deze medewerkers een bloeiend bedrijf kunt hebben. Indrukwekkend! Ik geloof ook erg in de spiegel: mensen die op jou lijken, of die in een vergelijkbare situatie als jijzelf hebben gezeten, kunnen jou inspireren. Daarom is de inzet van senior members als coach zo’n goed onderdeel van de aanpak van de Buzinezzclub.' Aart de Geus is bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation. Hij heeft onder andere ervaring als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is mede daardoor zeer betrokken bij de doelgroep van de Buzinezzclub en de wereld waarin de Buzinezzclub werkt.

Aart de Geus, bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation

Aart de Geus, met uw ervaring als minister, en uw ervaringen in het buitenland: wat kan de regering doen om die groei van de Buzinezzclub mogelijk te maken? 'Het zou goed zijn als de (nieuwe) regering niet een top down plan maakt maar gaat praten met gemeenten. Liggen daar budgetknelpunten? Of hebben gemeenten meer regelvrijheid nodig? Als er meer geld nodig is, moet de regering dit vooral niet zien als een kostenpost. Werken geeft mensen voldoening en, als de aanpak succesvol is, levert de investering een enorme besparing op aan uitkeringsgelden.'

Hoe kan de Buzinezzclub de overheid helpen om nog resultaatgerichter en mensgerichter te worden? 'De politiek wil altijd kwetsbare groepen mensen helpen, er is een veelheid aan initiatieven. Het lukt soms, maar vaak ook niet. Daarom verdient een bewezen aanpak navolging. De Buzinezzclub laat zien dat het wél kan. Lokale overheden kunnen hiermee hun voordeel doen. Juist in deze moeilijke tijd.'