Adviesrapport Toezicht op Algemeen Nut

Interessant leesvoer!

In juni is het adviesrapport Toezicht op Algemeen Nut uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Financiën. Het rapport onderkent het belang van een pluriforme, onafhankelijke filantropie en adviseert om de zelfregulering door de sector te versterken. De FIN is blij met inhoud van het adviesrapport. Wij bevelen iedereen van harte aan het rapport te lezen: het is erg informatief en geeft een goed overzicht van het ANBI-stelsel. Bij het opstellen van het rapport heeft de commissie gesprekken gevoerd met de FIN en andere partners van de SBF. De zelfregulering van onze vereniging, de FIN Code Goed Bestuur, wordt genoemd als belangrijk instrument voor het versterken van publieksvertrouwen en de professionaliteit van de sector. Er wordt ook een oproep gedaan om de dekkingsgraad te verhogen.