Nieuws

Reactie FIN op berichtgeving NOS omtrent belastingaftrek van giften aan ANBI's

FIN kan zich niet vinden in beeld dat deze berichtgeving oproept

Op 15 augustus j.l. heeft de NOS op haar website en in het 20:00 uur journaal aandacht besteed aan de belastingaftrek van giften aan ANBI's.

De suggestie werd gewekt dat zeer vermogende donateurs alleen maar geld doneren aan een ANBI om zo fiscale voordelen te halen. Een eenmalige of periodieke gift aan een ANBI is namelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting, dit zou financiële voordelen opleveren.

De FIN kan zich niet vinden in het beeld dat deze berichtgeving oproept. Onze reactie op deze berichtgeving kun je hier lezen 👇

Reactie FIN op besluit ING om stichtingen en verenigingen te weigeren

ING weigert openen bankrekening stichtingen en verenigingen

Op 19 augustus maakt ING bekend dat zij voor elk geval de rest van het jaar stichtingen en verenigingen weigeren voor het openen van een bankrekening. De bank geeft aan dat dit besluit is genomen 'in verband met de benodigde capaciteit voor zorgvuldig klantonderzoek'

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn zeer teleurgesteld over dit besluit van ING. De FIN is partner van SBF.

Op onze site kun je onze reactie lezen op het besluit van ING.

S13 Fund bestrijdt ongelijkheid in samenleving met 'geduldkapitaal'

Impact-investeringsfonds: S13 Fund

Een groep vermogende Nederlanders en Belgen heeft zich achter een nieuw zogeheten impact-investeringsfonds geschaard om de strijd aan te binden met sociale ongelijkheid dicht bij huis. Het SI3 Fund, waar ook drie vermogensfondsen (Janivo Stichting, Stichting De Groot Fonds en Haëlla Stichting) en een aantal Belgische publieke fondsen aan deelnemen, investeert in ondernemingen die met hun diensten of producten bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Het fonds staat geheel in het teken van gelijke kansen en investeert daarmee in innovatieve bedrijven in de Benelux die sociale problemen zoals armoede, ongelijkheid en gebrek aan diversiteit oplossen.

Wil jij kans maken op € 100.000?!

Brouwers Vertrouwensprijs

De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen is op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in onze samenleving versterkt.

Heb je of ken je een initiatief dat het onderling vertrouwen versterkt? Aanmelden voor de Brouwers Vertrouwensprijs 2023 kan tot 30 september a.s.